logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา

    18 เมษายน 2560 คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และคุณฉวีวรรณ อัตตนาถ ที่ปรึกษางานบริการสังคมโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เข้าร่วมประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่บ้านพักนายอำเภอศรีราชา เพื่อความเป็นสิริมงคล และแสดงความเคารพในฐานะผู้เป็นพ่อบ้านของชาวอำเภอศรีราชา ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างความเจริญให้แก่อำเภอศรีราชา