logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษา ณ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดนอก)

    8 มิถุนายน 2560 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในพื้นที่เขตการศึกษาจังหวัดชลบุรีจำนวนทั้งสิ้น 35,000 บาท ในงานวันหลวงพ่อโพธิ์ วัดราษฎร์นิยมธรรม (วัดนอก) อำเภอศรีราชา เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชน และเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน