logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา อนุรักษ์ประเพณีไทยจัดกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้อาวุโส

    วันที่ 10 เมษายน 2561 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประจำปี 2561 เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทยที่ดีงาม นำโดยนายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ คุณมณีนาฎ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพร เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสที่มีอุปการะคุณต่อโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ OPD ชั้น 1 โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน ระหว่างครอบครัวผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา สร้างความประทับใจให้กับผู้สูงอาวุโสและผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอย่างมาก