logo
  • สวัสดีปีใหม่ 2562

    "ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มิ่งมงคลบันดาลให้สุขศานต์เกษมสันตินิรันดร์เทอญ"

    นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์
    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา