logo
  • กิจกรรม “ Work Safely your family needs you”

    เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2562 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องการดูแลผู้ป่วยจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ และการต่อนิ้ว ภายใต้ชื่องาน “ Work Safely your family needs you” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อพบเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ ควรจะดูแลอย่างไรก่อนนำส่งถึงมือแพทย์ เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิต และอวัยวะ ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม โดยโรงพยาบาลพญาไทศรีรราชา เป็นโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญในการรองรับอุบัติเหตุได้เกือบครบทุกสาขา มีแพทย์เวรศัลยกรรมสาขาต่างๆ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงจุลศัลยกรรมการต่อนิ้ว อีกทั้งยังมีทีมแพทย์ ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ และศักยภาพสูง