logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่อุบัติภัยจราจรประจำปี 2562 ณ บริเวณลานจอดรถ P2

    (28 มี.ค.62) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดให้มีการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่อุบัติภัยจราจรประจำปี 2562 ณ บริเวณลานจอดรถ P2 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์จริงและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากภาวะฉุกเฉินในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยมี นพ.ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา และ ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ ศัลยแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพญาบาลพญาไทศรีราชา เป็นประธานการซ้อม พร้อมทั้งทีมพยาบาล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา และหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา เข้าร่วมในการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่อุบัติเหตุจราจรนี้ด้วย . ในส่วนของการฝึกปฏิบัติ ได้แยกให้เห็นถึงลักษณะของผู้บาดเจ็บและทดสอบการฝึกเพื่อประเมินศักยภาพการจำแนกอาการของผู้ป่วย ศักยภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อประเมินศักยภาพในการเข้าช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยด้วยความปลอดภัย