logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ก้าวนี้ต่อชีวิต Sawangprateep Run for Rescue”

    ( 9 มิ.ย.62 ) นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา มอบหมายให้ นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ก้าวนี้ต่อชีวิต Sawangprateep Run for Rescue”

    โดยโครงการวิ่งเพื่อการกุศลนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดซื้อรถพยาบาลกู้ชีพอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน และทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชายังได้รับความไว้วางใจจากมูลนิธิสว่างประทีป ให้บริการด้านการแพทย์แก่นักวิ่งที่มาร่วมงาน

    นำทีมโดย ดร.นพ.เกษม ใช้คล่องกิจ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ประจำแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพ โดยภายในงานมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 4,000 คน อีกทั้งยังมีแพทย์และพยาบาลเข้าร่วมวิ่งพร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่นักวิ่งในสนามอีกด้วย