logo
  • บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย

    เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ร่วมบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

    ในหัวข้อเรื่อง “EF กับพัฒนาการเด็กยุคใหม่ ” โดยพญ.พรนิภา ศรีประเสริฐ กุมารแพทย์ประจำ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการของเด็กยุคใหม่ ตลอดจนการเสริมสร้างทักษะสำหรับเด็กในวัยเรียนรู้ให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น

    ติดตามคุณหมอได้ที่แฟนเพจ "เรื่องเด็กๆ by หมอแอม"
    ลิงก์นี้ค่ะ : https://www.facebook.com/storyofkid/