logo
  • มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 13,000 ชิ้นแด่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    มูลนิธิเวชดุสิตในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มอบหน้ากากผ้าจำนวน 13,000 ชิ้น แด่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    มูลนิธิเวชดุสิตฯนำโดย นางนฤมล น้อยอ่ำ นายศรีภพ สารสาส และรศ.อัจจิมา เศรษฐบุตร มอบหน้ากากผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 13,000 ชิ้น แด่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

    ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการมอบหน้ากากผ้า และจิตอาสาช่วยแพคหน้ากากเพื่อนำไปบริจาคแก่ผู้ที่ขาดแคลน