logo
  • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้รับมาตรฐาน SHA จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับผู้รับบริการ

    มาตรฐาน SHA( Amazing Thailand Safety & Health Administration)เป็นโครงการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

    โดยทางโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก SHA ประเภทบริการรถรับส่งที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและมาตรฐานควบคุมการติดเชื้อ บริหารจัดการด้วยบุคลากรที่ได้รับการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการควบคุมโรคติดเชื้อและตามมาตรฐานโรงพยาบาลชั้นนำระดับประเทศ ซึ่งได้รับมาตรฐานนี้เป็นโรงพยาบาลแรก และโรงพยาบาลเดียวในขณะนี้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการในมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย

    อีกทั้งยังให้บริการ ด้านคำปรึกษากับโรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร ศูนย์การค้า และทุกธุรกิจบริการผ่านมาตรฐานSHA เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการ ให้ปลอดภัย มั่นใจได้