logo
  • ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 167 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช

    วันที่ 18 กันยายน 2563 นายแพทย์ธนาคม แมนธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา มอบหมายให้ คุณจีระนันท์ กาหลง ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด เป็นตัวแทนร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานรำลึก 167 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระปิยมหาราช ครั้งที่ 21 เป็นจำนวนเงิน10,000บาท โดยมี นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ชาวเกาะสีชัง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชังให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น