โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์อดิศร แก้วสองศรี
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์อดิศร แก้วสองศรี
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
-
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีแพทยศาสตร์บัณฑิต (พบ.) : วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร : อาชีวเวชศาสตร์

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 07.30 – 16.00 น.
จันทร์ 07.30 – 16.00 น.
อังคาร 07.30 – 16.00 น.
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 07.30 – 16.00 น.
เสาร์ 07.30 – 16.00 น.
แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ