โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงวิชญา อุ่นอนันต์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
- วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอายุรศาสตร์ (Diploma of the Thai Board of Internal Medicine) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรเพื่อแสดงความความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ (Diploma of the Thai Board of Internal Medicine) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์อนุสาขาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Diploma of the Thai Subspecialty Board of Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
- โรคหอบหืด Asthma
- โรคถุงลมโป่งพอง COPD
สมาชิก / กรรมการ
- สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
- Knowledge, Attitude, and Barriers on HCC Surveillance in high risk (Cross sectional study)
- Compared efficacy of add – on tiotropium handihaler versus increasing dose of ICS in uncontrolled asthma patients who presiansly on moderate or high dose ICS / LABA (RCT)
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 – 20.00 น.
จันทร์ 08.00 – 20.00 น.
อังคาร 08.00 – 17.00 น.
พุธ 08.00 – 17.00 น.
พฤหัส 08.00 – 12.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ