logo
นายแพทย์พินิจ จันทร์ศรีวงศ์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์พินิจ จันทร์ศรีวงศ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ
เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 07.30 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
อังคาร 08.00 - 16.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 13.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ