โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์สัญกฤศ กิจกำจรโภคิน
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สัญกฤศ กิจกำจรโภคิน
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
สาขา อาชีวเวชศาสตร์
สาขา เวชศาสตร์ทางทะเล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2533
ปี2546 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ครอบครัว
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
ปี2556 วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์
ปี2559 ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ทางทะเล (การอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนประจำเรือด้านแรงงานทางทะเล)

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 7.00 - 15.00 น.
จันทร์ 7.00 - 15.00 น.
อังคาร 7.00 - 15.00 น.
พุธ 7.00 - 15.00 น.
พฤหัส 7.00 - 15.00 น.
ศุกร์ 7.00 - 15.00 น.
เสาร์ 7.00 - 15.00 น.
แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ