logo
นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สมมิตร ปริยอัครกุล
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต รามาธิบดี
เฉพาะทางอายุรศาสตร์ สถาบันรามาธิบดี

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.
จันทร์ 08.00 - 20.00 น.
อังคาร 07.30 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ