โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์เอกวิทย์ ถาวร
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์เอกวิทย์ ถาวร
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2542
ปี2549 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
ปี2554 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขา กระดูกสันหลัง
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ -
พฤหัส 07.30 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 13.00 น.
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ