โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ศัลยศาสตร์ข้อเข่าข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หัวหน้าภาคสาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
แพทย์ต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์ ข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 08.00 - 13.00 น.
พุธ 07.30 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ