โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา
ศึกษาดูงานออร์โธปิดิกส์ ประเทศอังกฤษ เยอรมัน และออสเตรเลีย

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร 07.30 - 17.00 น.
พุธ 09.00 - 16.00 น.
พฤหัส 12.00 - 17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ