โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์วัฒนชัย บางเขน
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์วัฒนชัย บางเขน
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
สาขา เวชศาสตร์การกีฬา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 2553
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์การกีฬา 2554
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 13.00 น.
ศุกร์ 07.30 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ