โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงบุษยา เงินมณีรัตน์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงบุษยา เงินมณีรัตน์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ตจวิทยา
สาขา เวชศาสตร์ชะลอวัย
วุฒิการศึกษา
ปี2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต ,วชิรพยาบาล ,มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี2557 ปริญญาโท ตจวิทยา ,MSC Clinical Dermatology , Cardiff University
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
ปี2556 ประกาศนียบัตรอบรมเลเซอร์และการผ่าตัดทางผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปี2560 วุฒิบัตรเวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
สมาชิกสมาคมโรคผิวหนังแห่งประเทศไทย
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.30 - 19.30 น.
จันทร์ 08.30 - 19.30 น.
อังคาร 08.30 - 19.30 น.
พุธ 08.30 - 19.30 น.
พฤหัส 08.30 - 12.30 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ความงาม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ