โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงพันธนิตย์ ไตรธเนศ
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงพันธนิตย์ ไตรธเนศ
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ประสาทวิทยา
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2550
ปี2556 ประสาทวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี2556 ประสาทวิทยา , Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 19.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
แผนก : ศูนย์สมองและระบบประสาท นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ