โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์ดุลยณัฐ อรัณยะปาล
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ดุลยณัฐ อรัณยะปาล
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช
เทรนนิ่งหลักสูตรศัลยกรรมตกแต่งผ่านกล้องประเทศเกาหลี  

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช
อาจารย์แพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง และแม็กซิโลเฟเชียล ประจำศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.30-18.30น.
จันทร์ 08.30-18.30น.
อังคาร 08.30-18.30น.
พุธ 08.30-17.30น.
พฤหัส 08.30-17.00น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศัลยกรรมตกแต่ง นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ