โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์เฉลิมพร ลีวงศ์เจริญ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์เฉลิมพร ลีวงศ์เจริญ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการแพทย์คลินิก
(สาขา ศัลยศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทย์สภา

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุนประจำแผนกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่์่
ศัลยแพทย์ประจำ โรงพยาบาลสมเด็จ
ณ ศรีราชา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ศัลยแพทย์ประจำ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 - 20.00 น.
แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไป นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ