logo
นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมระยะสั้น อาชีวเวชศาสตร์  

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 09.00 - 13.00 น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ 08.00 - 12.00 น.
17.00 - 20.00 น.
เสาร์ 08.00 - 12.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ