โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์สมเกียรติ จำรูญถาวร
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สมเกียรติ จำรูญถาวร
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ATLS (Advance Trauma Life Support) ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์
DSTC (Definitive Surgical Trauma Care Course) โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 10.00 - 16.00 น.
พฤหัส 10.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 10.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไป นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ