โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์กรเลิศ ชาญอนุรักษ์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์กรเลิศ ชาญอนุรักษ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศัลยศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ศัลยแพทย์ทั่วไป

โรงพยาบาลมหาสารคาม

ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเพชรเวช
ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลนวมินทร์
ศัลยแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 17.00 - 20.00 น.
จันทร์ 07.00 - 13.00 น.
อังคาร 07.00 - 13.00 น.
พุธ 07.00 - 13.00 น.
17.00 - 20.00 น.
พฤหัส 07.00 - 13.00 น.
ศุกร์ 07.00 - 13.00 น.
เสาร์ -
แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไป นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ