โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
ทันตแพทย์หญิงธันยธร อรัณยะปาล
ข้อมูลแพทย์
ทันตแพทย์หญิงธันยธร อรัณยะปาล
วุฒิการศึกษา สถาบัน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านทันตกรรมประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์


ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ 8.30 - 20.00 น.
จันทร์ 8.30 - 17.00 น.
อังคาร 8.30 - 17.00 น.
พุธ 8.30 - 20.00 น.
พฤหัส 8.30 - 17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ทันตแพทย์ทั่วไป

LDC dental clinic ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลนวมินท์ 9
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
แผนก : ศูนย์ทันตกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ