โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงพลอยทิพย์ สิริอาภรณ์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงพลอยทิพย์ สิริอาภรณ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช (Fellowship in Minimally Invasive Surgery) The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopic and Minimally Invasive Therapy (APAGE) and Bangkok Metropolitan Excellence Center (BMEA)
   

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ สาขาสูตินรีเวช

โรงพยาบาลสระบุรี

แพทย์ทั่วไป         โรงพยาบาลเพชรเวช
สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (มะเร็งนรีเวช) โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 07.30 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
เสาร์ 08.00 - 16.00 น.
แผนก : ศูนย์สูติ-นรีเวช นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ