โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี ยศโชติ
ข้อมูลแพทย์
ทันตแพทย์หญิงวิลาสินี ยศโชติ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)

มหาวิทยาลัยมหิดล


ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ 08.30 - 20.00 น.
จันทร์ -
อังคาร 08.30 - 20.00 น.
พุธ 08.30 - 20.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.30 - 20.00 น.
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

แผนก : ศูนย์ทันตกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ