โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต สถาบันวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าปี2547
ปี2553 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
ปี2554 หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน สถาบันเวชศาสตร์การบิน

ความสนใจทางด้านคลินิก
ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
สมาชิก / กรรมการ
สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
Dermographic’s and phychosocialon desalted soldiers and familymembers from southernmost Thailand’s insurgency :a mixed medthod study Journal of the medical association of Thailand Vol96,N012 December 2013.
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 8.00-17.00 น.
จันทร์ 8.00-17.00 น.
อังคาร 8.00-17.00 น.
พุธ 08.00-11.30 น.
พฤหัส 8.00-17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ