โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์อาทิทัต คิรินทร์ภาณุ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์อาทิทัต คิรินทร์ภาณุ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทย์ศาสตร์บัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สถาบันการแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1

โรงพยาบาล น่าน

แพทย์ใช้ทุนปีที่ 2-3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน
แพทย์ประจำด้านศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลเลิดสิน
แพทย์ศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลบางละมุง จ.ชลบุรี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 13.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 – 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 12.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ