โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงนิภาภรณ์ กุศลาศัย
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงนิภาภรณ์ กุศลาศัย
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศนียบัตรอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ประจำแผนกประสาทวิทยา โรงพยาบาลประสาท พญาไท กทม.
แพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา
แพทย์ประจำแผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 7.00 - 16.00 น.
จันทร์ 7.00 - 16.00 น.
อังคาร 7.00 - 16.00 น.
พุธ -
พฤหัส 7.00 - 16.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ 7.00 - 16.00 น.
แผนก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ