โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์วิสุทธิพงษ์ พรหมโคตร์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์วิสุทธิพงษ์ พรหมโคตร์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไป

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อนุสาขาศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ทั่วไป

รพ.ศูนย์ขอนแก่น

อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รพ.ศูนย์อุดรธานี
ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี รพ.พญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไป นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ