โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์บัญชา ยศธนายน
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์บัญชา ยศธนายน
วุฒิการศึกษา สถาบัน
วุฒิบัตรสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
Staff แผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลหาดใหญ่

แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลสำโรง
แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ-ตราด
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร 08.00 - 20.00 น.
พุธ 08.00-17.00น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ 07.30 - 17.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ