โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงมธุรส วิโรจนวัธน์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ใช้ทุนแผนกอายุรกรรม

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 08.00 – 17.00 น.
พฤหัส 08.00 – 20.00 น.
ศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
เสาร์ 08.00 – 17.00 น.
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ