โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยกรรม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร: แพทยศาสตร์บัณฑิต,คณะแพทยศาสตร์,ศิริราชพยาบาล,มหาวิทยาลัยมหิดล,2547
ปี2554ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี2561 อนุสาขา ศัลยศาสตร์ทางมือ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส 08.00 - 13.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
เสาร์ 07.30 - 20.00 น. 12,26 ก.ย.
แผนก : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ