โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
แพทย์หญิงพรจุฑา พันธนะอังกูร
ข้อมูลแพทย์
แพทย์หญิงพรจุฑา พันธนะอังกูร
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลตระการพืชผล
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสระบุรี
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลสระบุรี
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 8.00 - 17.00 น.
จันทร์ 8.00 - 16.00 น.
อังคาร 8.00 - 16.00 น.
พุธ 8.00 - 16.00 น.
พฤหัส 8.00 - 16.00 น.
ศุกร์ 8.00-12.00 น.
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ