โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์นพนาท เทียนทอง
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์นพนาท เทียนทอง
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา อายุรศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2544
ปี2563 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์,โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
- ปี2559 อบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์,คณแพทยศาสตร์,มหาวิทยาลัยบูรพา

ความสนใจทางด้านคลินิก
- Infectious disease
- Hematology
- Endocrinology
สมาชิก / กรรมการ
- สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร -
พุธ 12.00 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ 08.00 - 20.00 น.
เสาร์ -
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ