logo
นายแพทย์วราห์ วัฒนสุชาติ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์วราห์ วัฒนสุชาติ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
นายแพทย์ 4 - 5 โรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แพทย์ประจำบ้าน ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยแพทย์ (นายแพทย์ 5-7 ) โรงพยาบาลศูนย์พระนครศรีอยุธยา
ศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ วันที่ 14,28 ส.ค. :
08.00 - 17.00 น.
เสาร์ -
แผนก : แผนกศัลยกรรมทั่วไป นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ