โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
ทันตแพทย์หญิงปวีณวรรณ สุวรรณเกต
ข้อมูลแพทย์
ทันตแพทย์หญิงปวีณวรรณ สุวรรณเกต
วุฒิการศึกษา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
โรงพยาบาลชลบุรี
อนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตแพทยสภา
Orthopedics and Orthodontics Dentistry Clinical Foundation of Orthopedics and Orthodontics
BioHorizons Train the Trainer BioHorizons
Train the Trainer Sessions June 2010 The University of Alabama

ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ -
จันทร์ 8.30 - 20.00 น.
อังคาร 8.30 - 17:00 น.
พุธ 8.30 - 17:00 น.
พฤหัส 8.30 - 17:00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลศูนย์มหาราช นครราชสีมา
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลทั่วไปสมุทรสาคร
ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
แผนก : ศูนย์ทันตกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ เฉพาะทางด้านศัลยกรรมช่องปาก แม็กซิลโลเฟเซียล
วันเสาร์ที่ 4 : 08.00 - 17.00 และหลัง 17.00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 9, 16, 30 : 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ที่ 10, 17, 31 : 08.00 - 17.00 น.
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ