โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์ชาญชัย ไชยเลิศ
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์ชาญชัย ไชยเลิศ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ประจำบ้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
Fellowship Reproductive medicine โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
อังคาร 07.30 - 20.00 น.
พุธ 08.00 - 16.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 08.00 - 16.00 น.
แผนก : ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ