โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์สิปปนนท์ สามไชย
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สิปปนนท์ สามไชย
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา ประสาทวิทยา
สาขา อายุรกรรมประสาทโรคลมชัก
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2543
ปี2548 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอายุรกรรมระบบประสาท
ปี2563 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญอนุสาขา โรคลมชัก
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
-
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.
จันทร์ 08.00-16.45น.
อังคาร -
พุธ -
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์สมองและระบบประสาท นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ