โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์สุชาติ เหตุทอง
ภาษา : Thai, English
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง
สาขา อายุรศาสตร์
วุฒิการศึกษา
ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2543
ปี2550 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-

ความสนใจทางด้านคลินิก
-
สมาชิก / กรรมการ
สมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อ เลขที่681
สมาชิกสมาคมโรคเบาหวาน
ผลงานวิจัย / สิ่งตีพิมพ์
-
ตารางการออกตรวจ
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ 07.30 - 20.00 น.
อังคาร 08.00 - 17.00 น.
พุธ 08.00 - 21.00 น.
พฤหัส 08.00 - 17.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : แผนกอายุรกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ