โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
ทันตแพทย์หญิงโชติรัตน์ รักธรรมสงบ
ข้อมูลแพทย์
ทันตแพทย์หญิงโชติรัตน์ รักธรรมสงบ
วุฒิการศึกษา สถาบัน
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ -
จันทร์ 8.30 - 20.00 น.
อังคาร 8.30 - 17.00 น.
พุธ 8.30 - 17.00 น.
พฤหัส -
ศุกร์ -
เสาร์ 8.30 - 20.00 น.
ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
แผนก : ศูนย์ทันตกรรม นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ