โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
logo
นายแพทย์เฉลิมพล ชคัตตรยาพงษ์
ข้อมูลแพทย์
นายแพทย์เฉลิมพล ชคัตตรยาพงษ์
วุฒิการศึกษา สถาบัน
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา

ประสบการณ์การทำงาน สถานที่
แพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลแปลงยาว
ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา
ตารางการออกตรวจของแพทย์
อาทิตย์ 08.00 - 20.00 น.
จันทร์ 08.00 - 17.00 น.
อังคาร -
พุธ 08.00 - 20.00 น.
พฤหัส 08.00 - 20.00 น.
ศุกร์ -
เสาร์ -
แผนก : ศูนย์สมองและระบบประสาท นัดพบแพทย์
   
หมายเหตุ
*** กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลาออกตรวจของแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ
ย้อนกลับ