ข้อเสื่อม...โรคที่ผู้สูงวัยหนีไม่พ้น
logo
 ข้อเสื่อม...โรคที่ผู้สูงวัยหนีไม่พ้น โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ข้อเสื่อม...โรคที่ผู้สูงวัยหนีไม่พ้น
อาจฟังดูน่ากลัว... แต่โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่ผู้สูงวัยทุกคนมีความเสี่ยง และบางคนเมื่อป่วยเป็นโรคนี้แล้วแต่ก็ยังไม่มีอาการใดแสดงออกมา ก็อาจทำให้โรคร้ายแรงขึ้น ดังนั้นเพื่อทำความรู้จักและหาแนวทางป้องกันโรคนี้ จึงมาคุยกับ คุณหมอมังกร ตียะภูดิศ จากศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

ยิ่งสูงวัย... ยิ่งเสี่ยงข้อเสื่อม
คุณหมอมังกร อธิบายว่าโรคข้อเสื่อมเป็นโรคในกลุ่มข้ออักเสบชนิดหนึ่ง เป็นภาวะที่มีการสึกกร่อนของกระดูกอ่อนที่อยู่ส่วนปลายจุดเชื่อมกระดูก 2 ท่อน ซึ่งโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหญิงและชาย โดยคนที่เสี่ยงมี 5 กลุ่ม ดังนี้
 • ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ทำงานหนักหรือใช้ข้อมาก
 • ผู้ที่อายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งพบมากถึงร้อยละ 80-90
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ยิ่งน้ำหนักมากก็มีความเสี่ยงจะเกิดข้อเสื่อมมาก โดยเฉพาะข้อที่รับน้ำหนักตัว เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมใช้ข้อไม่ถูกต้อง เช่น การนั่งขัดสมาธิ นั่งยอง หรือนั่งคุกเข่าเป็นเวลานาน เป็นประจำ
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ การติดเชื้อในข้อหรือการบาดเจ็บของข้อ จนมีการทำลายกระดูกอ่อนที่ผิวข้อ ทำให้ข้อเสื่อม
 • เจ็บๆ ตึงๆ ตอนขยับร่างกาย... ควรพบแพทย์ด่วน
  ผู้ที่ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมจะมีอาการที่สังเกตได้ดังต่อไปนี้
 • เกิดเสียงดังเวลาเคลื่อนไหวขยับข้อ ในบางรายจะมีกระดูกงอกขึ้นมาซึ่งเป็นกลไกของร่างกายในการพยายามสร้างความแข็งแกร่งของข้อ
 • รู้สึกเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหว เนื่องจากข้อกระดูกแท้เกิดการเสียดสีกัน บางรายที่มีอาการเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆ จะพยายามไม่เคลื่อนไหวบริเวณที่เจ็บ ที่อาจทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามมา
 • มีอาการข้อตึง ข้อขัดหลังจากตื่นนอน
 • ขาผิดรูป เช่น เข่าโก่งหรือกางออก งดเหงียดได้ไม่สุด
 • การวินิจฉัย เพื่อดูความรุนแรงของโรค
  คุณหมอมังกร บอกว่าการวินิจฉัยประกอบด้วย
 • การตรวจร่างกายหรือตรวจกระดูก โดยแพทย์เฉพาะทางด้านกระดูกและข้อ
 • การถ่ายภาพเอ็กซเรย์หรือ MRI กระดูก
 • การตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry or BMD)
 • 6 แนวทางรักษา... ให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  คุณหมอมังกร ได้อธิบายแนวทางการรักษาโรคข้อเสื่อมไว้ดังนี้
 • การกายภาพบำบัด เพื่อช่วยคลายการเกร็งของกล้ามเนื้อและลดความเจ็บปวด ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีที่เหมาะสมในการเลือกวิธีการบำบัด
 • การใช้ยา เพื่อลดการอักเสบและความเจ็บปวดของข้อ ให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง
 • การฉีดสารหล่อลื่นหรือน้ำไขข้อเทียม (Artificial Joint Fluid) เพื่อเพิ่มการหล่อลื่นให้ผิวข้อและลดการปวด
 • การผ่าตัดส่องกล้องล้างข้อ (Arthroscopic Debridement) เพื่อการวินิจฉัยและล้างทำความสะอาดข้อ ตกแต่งผิวข้อให้เรียบหรือเย็บซ่อมแซมเส้นเอ็น หรือหมอนรองกระดูกที่ฉีกขาด
 • การผ่าตัดจัดแนวกระดูกให้ตรงชิ้น (Corrective Osteotomy) เพื่อแก้ไขความผิดรูปของกระดูกข้อเข่า เพื่อให้รับน้ำหนักและกระจายแรงได้ดีขึ้น
 • การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาแบบประคับประคองด้วยยาหรือกายภาพบำบัดได้แล้ว วิธีนี้จะแก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากโรคข้อเสื่อมและช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นและไม่เจ็บอีกต่อไป ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำด้วยโลหะผสมและพลาสติกชนิดพิเศษ (Cobalt Alloy & Polyethylene) ที่ทำหน้าที่แทนผิวข้อกระดูกอ่อนได้ใกล้เคียงธรรมชาติ ทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่ออีกด้วย
 • หากญาติผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวของคุณมีปัญหาข้อเสื่อม สามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางการฟื้นฟูข้อเสื่อมได้ที่ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา


  ข้อมูลแพทย์ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

  นายแพทย์เกษม ใช้คล่องกิจ

  นายแพทย์ฐานะวัฒน์ โตชัยวัฒน์

  นายแพทย์พินิจ จันทร์ศรีวงศ์

  นายแพทย์เชษฐา จันทร์เทียมวงษ์

  นายแพทย์มังกร ตียะภูดิศ

  นายแพทย์อาทิทัต คิรินทร์ภาณุ

  นายแพทย์เอกวิทย์ ถาวร

  นายแพทย์วัฒนชัย บางเขน

  นายแพทย์พงษ์พันธ์ แสนเพ็ญ
  ย้อนกลับ