CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
logo
 CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
CPR การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน


ในปัจจุบันการเจ็บป่วยในกรณีฉุกเฉินเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ และในสภาวะที่การจราจรในบ้านเราติดขัดมากขึ้นทุกวัน รถพยาบาลฉุกเฉินเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าต้องอยู่บ้านตามลำพัง และมีโรคประจำตัว ลูกหลานต้องออกไปทำงาน หรือเรียนหนังสือ หากเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันจะเดินทางไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีได้อย่างไร

หากท่านพบผู้ที่มีอาการบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน 084-3000-900 ทันที เพื่อให้ทีมกู้ชีพรีบไปทำการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ และนำส่งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ควรเรียนรู้เรื่องการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ การปั้มหัวใจ เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่หมดสติระหว่างที่ทีมกู้ชีพเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน คือ การช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลวลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องทำการฟื้นคืนชีพ
- หมดสติ ไม่รู้สึกตัว
- ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก

***ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยอายุ 8 ปีขึ้นไป***

เมื่อท่านพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจดูว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ โดยการใช้มือทั้ง 2 ข้างจับบริเวณไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ
2. หากผู้ป่วย ไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือ
3. โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ผ่านหมายเลข 084-3000-900 ให้เร็วที่สุด
4. ตรวจดูว่าผู้ป่วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ให้กดนวดหัวใจ
5. การกดนวดหัวใจจัดให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นแข็งโดยผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ทางด้านข้างของผู้ป่วย วางส้นมือลงไป ขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก (กึ่งกลางระหว่างหัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วย) แล้วนำมืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้วและทำการล๊อคนิ้ว กระดกข้อมือขึ้น โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย
6. แขนตรงและตึง ออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่ จุดหมุนอยู่ตรงสะโพกกดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย 5 เซนติเมตร โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกผู้ป่วยตลอดการนวดหัวใจ
7. ส้นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผู้ป่วย ด้วยความเร็วอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที


เปิดทางเดินหายใจ
ถ้าผู้ช่วยเหลือมีเพียงคนเดียว ให้ทำการกดหน้าอกอย่างเดียวในอัตราอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที จนกว่าทีมกู้ชีพจะมาถึง

ช่วยการหายใจ ถ้าผู้ป่วยเป็นญาติสนิทและมั่นใจว่าไม่เป็นโรคติดต่อใดๆทำการช่วยหายใจโดยการเป่าปาก ผู้ป่วย 2 ครั้ง โดยวางปากผู้ช่วยเหลือครอบปากผู้ป่วยให้แนบสนิทบีบจมูกผู้ป่วยให้แนบสนิทและเป่าลมเข้าไป โดยการเป่าแต่ละครั้งให้ยาว ประมาณ1-2 วินาที จนเห็นหน้าอกผู้ป่วยยกตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยให้หน้าอกผู้ป่วยยุบลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะเป่าครั้งที่ 2

"หากไม่มั่นใจให้กดหน้ําอกเพียงอย่ํางเดียวต่อไปเรื่อยๆ หรือสลับกับผู้ช่วยเหลือคนอื่น เมื่อครบ 2 นาที"

สรุปการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
1. กรณีผู้ช่วยเหลืออยู่คนเดียว ให้กดหัวใจอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที ต่อเนื่องจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง
2. กรณีผู้ช่วยเหลือมากกว่า 1 คน ในหนึ่งรอบของการช่วยฟื้นคืนชีพ คือการปฏิบัติการกดนวดหัวใจ 30 ครั้ง และช่วยหายใจจำนวน 2 ครั้ง และทำอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด 5 รอบ (ใช้เวลาประมาณ 2 นาที) ทำสลับกันไปจนกว่าจะพบว่าผู้ป่วยมีการไอ/ขยับตัว/มีการหายใจ หรือทีมช่วยเหลือมาถึงเราจึงหยุดได้
3. การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้น จะได้ผลดีต้องกระทำภายใน 4 นาที หลังผู้ป่วยหยุดหายใจข้อมูลแพทย์ศูนย์หัวใจ

นายแพทย์มนตรี เจริญพานิชสันติ

แพทย์หญิงชลสิริ เศรษฐสิริโชติ

นายแพทย์สุทิน จันทิมา

นายแพทย์เอกลักษณ์ คูณสิริไพบูลย์
ย้อนกลับ