โรคเหงือก
logo
 โรคเหงือก โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โรคเหงือก
โรคเหงือกที่เกิดจากการสะสมของคราบพลัคที่จุลินทรีย์สร้างขึ้น
อันมีลักษณะเป็นฟิล์มเหนียวบนผิวฟันหากปล่อยทิ้งไว้ คราบจุลินทรีย์จะก่อตัวขึ้นทั้งบนฟันและระหว่างซี่ฟัน ทำให้เหงือกเกิดอาการระคายเคือง และบวมขึ้นเมื่ออาการบวมเกิดขึ้น จะทำให้เกิดช่องว่างหรือ เกิดเป็นร่องขึ้นด้านล่างของฟัน ขณะที่คราบจุลินทรีย์สะสม เพิ่มขึ้น ความลึกของช่องนี้จะเพิ่มตามไปด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เหงือกร่นและทำให้เนื้อฟันถูกเปิดออกมา มากขึ้นหากปล่อยไว้ไม่รักษา ช่องว่างดังกล่าวอาจกลายเป็นช่องขนาดใหญ่จนทำให้ต้องสูญเสียฟัน ฟันร่วง หรืออาจทำให้จำเป็นต้องถอนฟันออก
โรคเหงือกมีหลายระดับต่างกัน:
1. โรคเหงือกอักเสบ
2. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ
3. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นรุนแรง

1. โรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบ หมายถึงอาการอักเสบที่เหงือก ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเหงือกรอบๆฟันกลายเป็นสีแดงจัดและบวมขึ้นบ่อยครั้งที่เหงือกที่บวมแดงจะมีอาการเลือดออกขณะแปรงฟันหากปล่อยทิ้งไว้อาการเหงือกอักเสบระยะยาวสามารถกลายเป็นโรคเหงือกอักเสบขั้นรุนแรง
2. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ หรือ โรคปริทันต์อักเสบ
โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) เป็นโรคที่ร้ายแรงต่อเนื้อเยื่อเหงือก ทำให้เนื้อเยื่อเหงือกติดเชื้อและเกิดมีร่องลึกโรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) ยังรวมไปถึงอาการกระดูกฟันสึกกร่อนซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียฟันในที่สุด โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis) ไม่สามารถหายได้เอง ดังนั้นจึงควรหยุดยั้งกระบวนการอักเสบโดยเร็วที่สุดโดยการรักษาทางทันตกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย
3. โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นรุนแรง
โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบขั้นรุนแรง (Advanced Periodontitis) มีสาเหตุมาจากการคงอยู่อย่างต่อเนื่องของแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุให้เหงือกร่นมากขึ้นและทำให้ฟันโยก ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียฟันในภายหลัง

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 3 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
โทร. : 038-317-333 ต่อ 2334, 2335, 2336
หรือ 088-5000-203

ข้อมูลแพทย์ศูนย์ทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงรัตนา ยี่วิจิตตกุล

ทันตแพทย์หญิงโชติรัตน์ รักธรรมสงบ

ทันตแพทย์หญิงจินต์จุฑา รัตนบุรี

ทันตแพทย์หญิงกติยา ศรีระดา

ทันตแพทย์หญิงธันยธร อรัณยะปาล

ทันตแพทย์จักรพันธ์ ทองมาลี

ทันตแพทย์หญิงสมบุญ ภิญโญภาสกุล
ย้อนกลับ