เจาะลึกการเสริมอก ศัลยกรรมเพิ่มอึ๋ม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
logo
 เจาะลึกการเสริมอก ศัลยกรรมเพิ่มอึ๋ม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
เจาะลึกการเสริมอก ศัลยกรรมเพิ่มอึ๋ม จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมหน้าอก (เสริมหน้าอก) เป็นการทำศัลยกรรมที่เป็นที่นิยมมากในผู้หญิง โดยเฉพาะสาวไทยและเอเซีย เนื่องมาจากพื้นฐานที่สาวไทยเรามีขนาดเนื้อหน้าอกน้อย การผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอก จึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้สาวๆ เพิ่มเสน่ห์ อีกทั้งยังช่วยให้สัดส่วนสวยงามมากขึ้น ซึ่งโดยรวมแล้วการศัลยกรรมหน้าอกจะทำให้ดูสวยขึ้นนั่นเอง แต่คำถามที่ตามมาก็คือการศัลยกรรมหน้าอกจะทำอย่างไรให้ได้ความสวยงามที่มาพร้อมกับความปลอดภัย คุณหมอคนเก่ง นพ.ดุลยณัฐ อรัณยะปาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ทราบกัน...

รู้จักศัลยกรรมหน้าอก
การผ่าตัดศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอก เป็นการผ่าตัดศัลยกรรมที่นำซิลิโคนเข้าไปเพิ่มขนาดเต้านมให้ใหญ่ขึ้น ได้รูปทรงที่สวยงามมากขึ้น โดยมีรูปทรงให้ได้ใกล้เคียงกับทรง Perfect Beautiful Breast มากที่สุด คือ มีเนื้อเต้านมเครื่องบนน้อยกว่าครึ่งล่างเล็กน้อย (45%:55%) และหัวนมชี้ขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 10-20 องศา อีกทั้งการกระจายของเนื้อนมต้องสม่ำเสมอ ไม่ชิดจนเกินไปจนเป็นนมแฝด เนินทางด้านบนต้องค่อยๆ ลาดลง เนื้อนมทางด้านข้างต้องไม่ล้นออกมานอกตัวมากจนเกินไป มีความสวยงามทั้งตอนใส่บราและถอดบรา โดยการจะได้เต้านมที่มีรูปร่างใกล้เคียง Perfect beautiful breast นั้น จะต้องมีการวางแผนอย่างเหมาะสม เพื่อเลือกขนาดซิลิโคนที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายและความต้องการของแต่ละคน จึงจำเป็นที่จะต้องวางแผนการผ่าตัดล่วงหน้า ให้ผู้หญิงทุกท่านได้ลองสวมใส่ silicone จำลอง ก่อนผ่าตัด เพื่อหาขนาดซิลิโคนที่ชอบที่สุด เหมาะสมที่สุด และร่วมวางแผนการผ่าตัดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง

ซิลิโคนทรงหยดน้ำ vs ซิลิโคนทรงกลมแบบไหนที่เหมาะ
ซึ่งชนิดของทรงซิลิโคนจะแบ่งออกได้เป็นสองรูปแบบคือ ทรงกลมและทรงหยดน้ำ ซิลิโคนทรงหยดน้ำจะมีรูปทรงลาดเอียงบริเวณเนินอกแบบธรรมชาติ เหมาะกับคนที่ไม่ต้องการให้เนินอกเด่น ไม่ต้องการให้เห็นรอยขอบของซิลิโคนมากนัก ส่วนซิลิโคนทรงกลมจะเน้นบริเวณเนินอกให้นูนเด่นชัดเจน ใครที่ชอบเนินอกชัดๆ จะเหมาะกับทรงนี้มากกว่า

ขั้นตอนสำคัญของการ “ผ่าตัดศัลยกรรม”
เมื่อเลือกขนาดและชนิดของซิลิโคนแล้วก็มาถึงการผ่าตัด โดยขั้นตอนการผ่าตัดและการระงับปวดนี้จัดเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการที่จะให้ผลการผ่าตัดออกมาดีที่สุดและปลอดภัยที่สุด โดยจะต้องการมีการวางแผนการระงับปวด มีการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด การตรวจเลือด ปอด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและแพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เกิดขึ้น ในขณะที่ห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ใช้ผ่าตัดต้องได้มาตรฐาน ปลอดเชื้อ และมีระบบระบายอากาศที่ดีด้วย เพื่อลดการบวมช้ำหลังผ่าตัด ลดปริมาณการเสียเลือด และให้คนไข้สามารถใช้ชืวิตประจำวันให้ได้เร็วที่สุด ในขั้นตอนผ่าตัดแพทย์จะใช้เครื่องมือหยุดเลือดและใช้จี้ไฟฟ้าค่อยๆ เลาะชั้นกล้ามเนื้อให้แยกชั้น เพื่อให้เกิดช่องว่างเพื่อที่จะใส่ ซิลิโคนเข้าไปได้ จากนั้นจะทำการใส่ซิลิโคนเข้าไปข้างใน โดยขั้นตอนนี้จะใช้ถุงสอดใส่ ซิลิโคน (keller funnel) โดยหลังจากแกะ ซิลิโคนออกจากห่อ จะทำการนำซิลิโคนใส่ถุงสอดใส่ทันที และบีบซิลิโคนเข้าไปทางแผลผ่าตัด เพื่อลดการสัมผัสซิลิโคนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก แม้กระทั่งมือของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด จึงเป็นการลดการติดเชื้อ แล ลดการบวมช้ำของแผลผ่าตัดได้อย่างได้ผล

ตำแหน่งการวางซิลิโคนก็สำคัญ
สำหรับตำแหน่งการวางซิลิโคนนั้นมีด้วยกันสามแบบคือ ซิลิโคนวางใต้กล้ามเนื้อ ซิลิโคนวางเหนือกล้ามเนื้อ และ Dual plane ซึ่งตำแหน่งที่จัดว่าเป็นชั้นการผ่าตัดเสริมหน้าอกที่ทำให้อกสวยที่สุดคือ Dual plane โดยหน้าอกด้านบนจะอยู่ใต้กล้ามเนื้อ ส่วนด้านล่างจะอยู่ใต้เนื้อนม เมื่อเกิดการตึงตัวของกล้ามเนื้อหน้าอกจะเป็นการบีบซิลิโคนทางด้านบน ให้ นมทางด้านล่างตั้งขึ้น จึงส่งผลให้หัวนมชี้ขึ้นด้วย อีกทั้งการผ่าตัดในชั้นนี้มีการเกิดพังผืดหดรัดต่ำมาก โดยสรุปแล้วการผ่าตัด Dual plane จึงมักเป็นตัวเลือกแรกของแพทย์ที่ใข้ในการผ่าตัด

พังผืดรัดเต้านมคืออะไร?
การเกิดพังผืดหดรัดเต้านมมากเกินไป ( Capsular contracture)  เป็นการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งแปลกปลอม โดยปกติร่างกายจะสร้างพังผืดมาคลุมแต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายสร้างพังผืดมากจนเกินไป จึงทำให้เกิดการหดรัดตัวของเต้านม และเต้านมผิดรูปไป ทำให้มีอาการเจ็บเต้านม ร่วมกับการมองเห็นหน้าอกมีรูปทรงผิดปกติไปจากเดิม โดยสาเหตุของการเกิดนั้นแบ่งออกเป็นปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมปัจจัยหลัก คือการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียเข้ามาอยู่รอบๆ ซิลิโคน โดยเชื้อเหล่านี้จะสร้าง Biofilm มาคลุมตัวเองทำให้ร่างกายกำจัดออกไม่ได้ จึงเกิดการอักเสบเรื้อรัง จนทำให้มี capsular contracture ตามมา ส่วนปัจจัยเสริมคือ เทคนิคการผ่าตัดที่ไม่ดี ทำโดยแพทย์ที่ขาดประสบการณ์ มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อมาก มีเลือดออกขณะผ่าตัดมาก มีการปนเปื้อนของเชื้อขณะผ่าตัด การใช้ซิลิโคนราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

“เพราะฉะนั้นการป้องกันการเกิด capsular contracture ที่ดีที่สุดคือ การเลือกผ่าตัดในสถานที่ที่ได้รับมาตรฐาน มีความปลอดภัยและจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า...” นพ.ดุลยณัฐ อรัณยะปาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา


ข้อมูลแพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง

นายแพทย์ดุลยณัฐ อรัณยะปาล
ย้อนกลับ